กระบวนการถอน

กระบวนการถอน

<p>เข้าสู่ระบบผู้ใช้โอนเงินไปยังกระเป๋าเงินหลักจากนั้นเลือกถอน</p>

            <ul class="article-list">

              <li>ยอดเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้คือจำนวนเงินที่สามารถถอนได้ (ขั้นต่ำ 500 บาท)</li>

              <li>ชื่อ - นามสกุลป้อนชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการถอน (ชื่อบัญชีและนามสกุลที่ต้องตรงกับชื่อ - นามสกุลเมื่อใช้)</li>

              <li>หมายเลขบัญชีป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับการถอน</li>

              <li>จำนวนเงินแสดงจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน</li>

              <li>คลิกเพื่อเลือกถอนเงิน (กระบวนการถอนภายใน 5-10 นาที)</li>

            </ul>