วิธีการโอนเงิน

วิธีการโอนเงิน

<p>เข้าสู่ระบบไปยังผู้ใช้เลือกกระเป๋าเงินแล้วเลือกโอนเงิน</p>

            <ul class="article-list">

              <li>ยอดคงเหลือคือจำนวนเงินที่สามารถโอนได้</li><li>เลือกแหล่งที่มาเพื่อโอนเงิน</li>

              <li>เลือกกองทุนปลายทางที่จะโอน</li>

              <li>จำนวนเงินที่ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการโอน</li>

              <li>คลิกเพื่อโอนเงิน</li>

            </ul>