วิธีฝากเงิน

วิธีฝากเงิน

<p>เข้าสู่ระบบไปยังผู้ใช้เลือกกระเป๋าเงินแล้วเลือกฝาก</p>

            <ul class="article-list">

              <li>'' ฝากเงิน '' เลือกบัญชีธนาคารที่ผู้เล่นจะโอนไป</li>

              <li>'' หมายเลข '' ป้อนจำนวน</li>

              <li>'' Time Transfer '' เลือกวันที่และเวลาของการทำธุรกรรม</li>

              <li>' หมายเลขอ้างอิง '' ป้อนหมายเลขธุรกรรม </li>

              <li>'' หลักฐานการโอนเงิน '' แนบหลักฐานการโอนหรือสลิปการโอน</li>

              <li>'' โปรโมชั่น '' เลือกโบนัสที่คุณต้องการรับ หากเลือกที่จะรับโบนัสคลิกที่กล่อง '' ฉันรับรองว่าฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการส่งเสริมการขายแล้ว '' (หากคุณไม่ต้องการรับโบนัสให้เลือก '' ไม่มีการเลือกโบนัส '')</li>

              <li>เลือกฝากเงิน (ระบบจะเครดิตยอดเงินฝากภายใน 1-5 นาที)</li>

            </ul>